0%
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in je browser. Hierdoor kun je mogelijk niet alle vragen in deze vragenlijst beantwoorden. Kijk de instellingen van je browser na.

Kind en pijn

Deze enquete richt zich op de kenmerken van de kinderfysiotherapeutische praktijk voor kinderen met klachten over pijn. De vragen richten zich op 1) het voorkomen van pijnklachten, 2) kenmerken van de pijnklachten, 3) kenmerken van kinderfysiotherapeutische hulpverlening 

Beste Collega’s,

 

Vanuit Hogeschool Rotterdam doen wij een afstudeeronderzoek voor de masteropleiding Kinderfysiotherapie. Het onderzoek richt zich op de kenmerken van de kinderfysiotherapeutische hulpverlening aan kinderen met chronische pijn (> 3 maanden) in de eerstelijns praktijk in Nederland. Met chronische pijnklachten wordt bedoeld: pijnklachten die langer dan 3 maanden aanwezig zijn en waarvoor in onvoldoende mate een medische verklaring kan worden gegeven. Er is sprake van somatische onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten bij kinderen als aanhoudende lichamelijke klachten beperkingen in het dagelijks functioneren geven en er bij adequaat medische onderzoek geen aandoening is gevonden die de klachten voldoende verklaart. 

Specifiek zoeken wij naar antwoorden op vragen als: hoeveel kinderen met chronische pijn worden in de eerstelijns kinderfysiotherapie praktijk gezien? wat zijn hiervan de kenmerken? en welke diagnostiek en behandelingen worden door kinderfysiotherapeuten bij deze doelgroep gegeven? Hiervoor hebben we een enquête opgesteld waar we uw hulp bij vragen. Op basis van uw kennis en ervaring kunnen we de kenmerken van kinderfysiotherapeutische hulpverlening aan kinderen met chronische pijn beschrijven. De resultaten van dit onderzoek kunnen vervolgens aanleiding zijn voor vervolgonderzoek in deze richting. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met Dr. Lennard Voogt (lector 'complexe pijn' Hogeschool Rotterdam/Vrije Universiteit Brussel) en Prof. Dr. Kelly Ickmans (Onderzoeker pedriatische pijn,Vrije Universiteit Brussel).

 

Wij hopen van harte dat u ons in deze ambitie wil steunen door de enquête in te vullen!

 
Het invullen van de enquête zal maximaal 15 minuten van uw tijd in beslag nemen. Door dit te doen levert u een persoonlijke en unieke bijdrage aan de wetenschappelijke inzichten betreffende de zorg voor kinderen met chronische pijnklachten.

Uw reacties worden volledig anoniem verwerkt.  U kunt slechts eenmaal deelnemen aan de enquête.


Met vriendelijke groet,

 

 

Suzanne Hazelhoff

Lenneke Klapwijk

Lisette Roosenboom

Er zijn 33 vragen in deze vragenlijst.
Deze vragenlijst wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot je zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als je een toegangscode hebt gebruikt om deze vragenlijst te kunnen invullen, dan verzekeren wij je dat deze toegangscode niet bij je ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of je de vragenlijst wel of niet helemaal hebt ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met je ingevulde gegevens.